Coaching

Wat is coaching met paarden?

Paarden zijn puur, eerlijk en oprecht. Zonder woorden en zonder oordeel geeft een paard terug (spiegelt) wat er innerlijk speelt. Er is geen goed of fout. Paarden zijn gevoelig, begrijpend, tonen liefde en bieden bescherming. Ze helpen je ontspannen en contact maken met je lijf, gevoelens en kracht. Via speciale oefeningen, spel, verhalen en opdrachten met en naast het paard komen er inzichten in wat er speelt en opent het de weg naar oplossingen. Omgeven door groene natuur werken we veranderings- en toekomstgericht. Iedereen is uniek en bezit eigen kwaliteiten, valkuilen en mogelijkheden. Het paard en ik observeren, instrueren, symboliseren en helpen je spelenderwijs op weg naar je belangrijkste waarden, noden en behoeften. Werken met en naast het paard is rustgevend en laagdrempelig.

Wat mag je verwachten?

Begeleiding bij het verwerken van diverse invloeden die maken dat je geluk verstoord is.

Benoemen en analyseren van piekeren, dwalende gedachten, patronen en emoties welke verhinderen om te veranderen, te genieten of in actie te komen.

Hulp bij het zoeken wat je nu nodig hebt om met goesting en pit in het leven te staan en verder te werken aan je toekomst en geluk.

Verwerven van inzichten in denkpatronen, focussen op wat je wil en kan, leren kijken en handelen in functie van je eigen noden en behoeften.

Tijd voor ACT(IE)?

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Het is een bewezen effectieve therapeutische aanpak in de mentale begeleiding van zowel volwassenen als kinderen en jongeren (act4kids). Stel dat je als kind zou opgroeien in een wereld waar verdrietig of bang zijn even gewoon is als blij zijn. Waar gevoelens en gedachten niet in de weg staan om te leven naar je belangrijkste waarden. ACT levert een positieve bijdrage aan een leven van verdraagzaamheid en acceptatie en trots je unieke zelf te mogen en kunnen zijn.

GELUK is groeien in wijsheid en eigen kracht want ook jij verdient een lach op je snoet en twinkelogen

INDIVIDUELE COACHING voor klein en groot

De coachsessies zijn vooral gericht op kinderen vanaf 5 jaar en jongeren die emotioneel belast zijn door etikettering HSP, AD(H)D, rouw of scheiding. (Groot)ouders kunnen eveneens deelnemen aan het (deel)traject.

INDIVIDUELE COACHING van louter volwassenen is steeds een coachtraject rond de methodiek van ACT, deels ondersteund met een vleugje belevingsgerichte en speelse ponycoaching.

Elk coachtraject wordt voorafgegaan door een telefonisch en verblijvende gratis KENNISMAKING waarin we samen een korte probleemanalyse maken en bespreken of deze vorm van coaching het meest gewenst/geschikt is.

In eerste instantie zal er een INTAKE gepland worden. Dit is een eerste kennismaking met pony Olivia en ponymoeke Rina. We zullen een 45 à 60 minuten aan de slag gaan en de hulpvraag en verdere aanpak concretiseren.

Een COACHINGTRAJECT bestaat uit drie x drie sessies. Een sessie duurt 50 à 60 minuten. Na elke drie sessies is er een vrijblijvend evaluatiemoment ifv de hulpvraag en doelbereik van de aanpak. In principe is alleen het kind aanwezig tijdens de coaching tenzij hierover onderling andere afspraken gemaakt worden of geopteerd wordt voor een duo-coaching. Tijdens de sessies onderzoeken pony Olivia en/of pony Ella en ik speels en belevingsgericht wat er speelt. De hulpvrager is steeds leidend. De opdrachten gebeuren in een prettige, vertrouwelijke en veilige sfeer.

De vergoeding voor een kindsessie bedraagt 40 euro.
De vergoeding voor een sessie met een volwassene bedraagt 60 euro en duurt 1,5 uur.
De vergoeding voor een vrijblijvend tussentijds evaluatiegesprek van 1 à 1,5 uur bedraagt forfaitair 30 euro.

DUO-COACHING

Eenoudergezinnen en hun kind(eren) kunnen op een verbindende wijze een coachsessie volgen. Een duo-sessie duurt 1,5 uur en de vergoeding per duo-sessie bedraagt 70 euro.